Co2 Jet


เช่าซีโอทู (งานอีเว้นท์)

เหมาะสำหรับงานอีเว้นท์ เปิดงานหรือมินิคอนเสิร์ต ช่วยสร้างบรรยากาศให้ตื่นเต้น ให้มีสีสรรค์

ราคา 4,500 บาท


รายละเอียดอุปกรณ์ซีโอทู

    เครื่อง Co2 Jet
   ถังบรรจุซีโอทู
   คนคุมเครื่อง