Millor Ball


เช่ามิลเลอร์บอล (งานปาร์ตี้ อีเว้นท์)

เหมาะสำหรับเปิดงานปาร์ตี้/อีเว้นท์ มิลเลอร์บอลลูกนี้จะมีมอเตอร์สำหรับแขวน และมีไฟบีมสำหรับส่อง 2 ดวงส่องให้กระทบมิลเลอร์บอล แล้วจะประกายแสงออกมาทำให้งานดูมีสีสัน (ชุดนี้ไม่รวมทรัสสำหรับแขวน)

ราคา 3,000 บาท


รายละเอียดอุปกรณ์มิลเลอร์บอล

   มิลเลอร์บอล ขนาด 60 ซม.
   มอเตอร์แขวนมิลเลอร์บอล

   มูพวิ่งบีมส่องมิลเลอร์บอล 2 ตัว