Lighting System A


เช่าไฟแสง-สี ชุด A (งานบูทเล็กๆ)

เหมาะสำหรับบูทเล็กๆ ที่ต้องการใช้ไฟแสง-สี สำหรับย้อมเวทีหรือฉากให้เป็นแสง-สีตามต้องการ สำหรับงานดนตรีกลางคืนหรืองานแต่ง งานเลี้ยงสังสรรค์โดยจะใช้บอร์ดคอนโทรล King Kong KK-256A เป็นตัวควบคุม เซ็ทโปรแกรมให้เรียบร้อย 

ราคา 3,500 บาท

รายละเอียดอุปกรณ์ไฟแสงสี

   ไฟพาร์แอลอีดี : 54x3W 54 Pcs Full Color 3in1 Led Par Can Light 8 Unit
   หลอดไฟพาร์เคลียร์ : 4X50W 4 Pcs Warm White 2in1 Cob Par 4 Unit
   ขาตั้งแบบวินซ์ : Soundking WS4 DLC001 Winch up Light Stand 2 Unit
   บอร์ดควบคุมไฟ : Kingkong KK-256A DMX Lighting Controller 1 Unit
   คนควบคุมระบบไฟแสง-สี : 1 Team (Set Up  & Run Q) Full Timet