นโยบายการซื้อสินค้า (Buying Policy)


ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

สั่งซื้อผ่านทาง ระบบร้านค้าแบบออนไลน์ 
- ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ปุ่ม แบบฟอร์มติดต่อ ในหน้ารายละเอียดของตัวสินค้า
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)
สั่งซื้อผ่านทาง Email มีขั้นตอนดังนี้
- ท่านลูกค้าส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อไปยัง info@prosound.co.th
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)
สั่งซื้อผ่านทาง โทรสาร มีขั้นตอนดังนี้
- ท่านลูกค้าส่ง แฟกซ์ พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ(ใบสั่งซื้อ) ไปยังหมายเลขโทรสาร 045-475-111
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแฟกซ์ใบสั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระ โทรแจ้งคอนเฟิรฺมกลับไปภายใน 48 ชั่วโมง (เวลาทำการ)
หมายเหตุ: เวลาทำการของการโทรแจ้งคอนเฟิมกลับ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30น.
สั่งซื้อผ่านทาง โทรศัพท์ มีขั้นตอนดังนี้
- ท่านลูกค้าสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 045-475-111 เพื่อเช็ครายการสินค้า หรือ แจ้งการสั่งซื้อสินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ( เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ ) วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30น.

** ท่านลูกค้ากรุณาโทรสอบถามรายการสินค้าก่อน ทำรายการสั่งซื้อ เพื่อเช็ค Stock สินค้ากับทางเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ที่หมายเลข ** 045-475-111**
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด เช็คสินค้า กับ Admin ในเวลาทำการได้เลยค่ะ