นโยบายการรับประกันสินค้า


สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.prosound.co.th มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี (ยกเว้นสินค้าบางรุ่น) เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมี ช่องทางติดต่อดังนี้
- ท่านลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
- ในกรณีท่านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 045-475-111

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
- ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
- ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
- ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
1. สินค้าหมดประกัน
2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หัก หน้าจอมีรอยขูดขีด
5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข
6. ว้อยคอยในตัวไมค์โครโฟน,ดอกลำโพง, เพาเวอร์แอมป์ บางรุ่นบางยี่ห้อ