นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

- จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
- กรณีรายการสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 100 บาท
- จัดส่งฟรี ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่  (น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ ปริมาตรเกิน 160,000 ขึ้นไป ลูกบาศก์เซนติเมตร)  คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 200  บาท/กล่อง
- รายการสินค้าน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จะจัดส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กำหนดส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ช่องทางการจัดส่งสินค้า
- ช่องทางที่ 1 : ส่งทาง EMS โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านลูกค้าภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า คลิกที่นี่
- ช่องทางที่ 2 : ส่งทาง รถของบริษัทฯ และแมสเซนเจอร์ (ตามคิวส่งของบริษัท) สำหรับเขต กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 3 วันทำการ  (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)
- ช่องทางที่ 3 : ส่งทางบริษัทขนส่ง โดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด จะดำเนินการจัดส่งแบบ Door to Door (รับถึงที่ต้นทาง - ส่งถึงที่ปลายทาง) สำหรับต่างจังหวัด บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน  1-2 วันทำการ (นับจากวันที่ชำระค่าสินค้า) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า คลิกที่นี่ 
*ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองท่านลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ
- ช่องทางที่ 4 : ท่านลูกค้า สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ บริษัทฯ  
*ข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
- กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
- กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทางบริษัทขนส่ง บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการและชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่าจริง แต่ไม่เกิน 2,500 บาท
- ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า